Աղաջանյան Արթուր

Աղաջանյան Արթուր

ՀՀ ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտի պետ

Կապեր

Դրամական միջոցներ

Հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած անշարժ գույքը

Հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած շարժական գույքը

Հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած արժեթղթերը և այլ ներդրումները

Հարկային տարում հանձնած կամ վերադարձած փոխառությունները

Հարկային տարում ձեռքբերած և օտարած թանկարժեք գույքը

data.hetq.am հրապարակումները

«Հետքի» հրապարակումները