Հայտնել տեղեկություն

Արժեքավոր տվյալները հավաքագրվում են իրական մարդկանց պատմություններից։

Եթե ունեք տեղեկություն այս կամ այն պաշտոնյայի կամ նրան փոխկապակցված անձանց չհայտարարագրված գույքի կամ ունեցվածքի վերաբերյալ, հայտնեք մեզ։ Data.hetq.am-ը կստուգի տեղեկությունը և կդարձնի այն հանրային։

Մենք երաշխավորում ենք, որ տեղեկություն հայտնողի անձը չի բացահայտվի՝ «ցանկանում եմ մնալ անանուն» դաշտում նշում կատարելու դեպքում։